Danh sách sản phẩm

Ghé qua cửa hàng để lựa chọn những sản phẩm mới nhất của chúng tôi

Trang chủ Kinh doanh - Khởi nghiệp
20 Phút Phân Tích Tài Chính -30%
20 Phút Ủy Thác Công Việc -30%
Câu Chuyện iPhone

Câu Chuyện iPhone

195,300₫ 279,000₫
-30%
Cuộc Chơi Khởi Nghiệp

Cuộc Chơi Khởi Nghiệp

65,400₫ 109,000₫
-40%
Cuộc chơi khởi nghiệp 2

Cuộc chơi khởi nghiệp 2

101,400₫ 169,000₫
-40%
Cuộc chơi khởi nghiệp 3

Cuộc chơi khởi nghiệp 3

101,400₫ 169,000₫
-40%
Dẫn Dắt Người Dùng

Dẫn Dắt Người Dùng

69,300₫ 99,000₫
-30%
Dẫn Đầu Hay Là Chết

Dẫn Đầu Hay Là Chết

59,400₫ 99,000₫
-40%
Doanh Nghiệp Tinh Gọn

Doanh Nghiệp Tinh Gọn

139,300₫ 199,000₫
-30%
Doanh Nghiệp Tinh Gọn 2

Doanh Nghiệp Tinh Gọn 2

139,300₫ 199,000₫
-30%
Đổi Mới Từ Cốt Lõi

Đổi Mới Từ Cốt Lõi

89,400₫ 149,000₫
-40%
Đừng Khởi Sự Khi Còn Do Dự -30%
Gian Nan Chồng Chất Gian Nan -30%