Danh sách sản phẩm

Ghé qua cửa hàng để lựa chọn những sản phẩm mới nhất của chúng tôi

Trang chủ Lãnh đạo & Quản lý
20 Phút Quản Lý Sếp

20 Phút Quản Lý Sếp

69,300₫ 99,000₫
-30%
Big data-Dữ liệu lớn

Big data-Dữ liệu lớn

104,300₫ 149,000₫
-30%
Chiến Lược Đại Dương Xanh -30%
Chuyến Đi Bão Táp

Chuyến Đi Bão Táp

30,000₫ 199,000₫
-85%
Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

59,400₫ 99,000₫
-40%
Đừng Khởi Sự Khi Còn Do Dự -30%
HBR ON POINT – Chiến Lược -30%
HBR ON POINT - Lãnh Đạo

HBR ON POINT - Lãnh Đạo

139,300₫ 199,000₫
-30%