Danh sách sản phẩm

Ghé qua cửa hàng để lựa chọn những sản phẩm mới nhất của chúng tôi

Trang chủ Lãnh đạo & Quản lý
20 Phút Quản Lý Sếp

20 Phút Quản Lý Sếp

69,300₫ 99,000₫
Hết hàng
90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp (Tái Bản) Hết hàng
Ai Hết hàng
Big data-Dữ liệu lớn

Big data-Dữ liệu lớn

104,300₫ 149,000₫
Hết hàng
Chiến Lược Đại Dương Xanh Hết hàng
Chuyến Đi Bão Táp

Chuyến Đi Bão Táp

30,000₫ 199,000₫
Hết hàng
Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

59,400₫ 99,000₫
Hết hàng
Đừng Khởi Sự Khi Còn Do Dự Hết hàng
HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp Hết hàng
HBR ON POINT – Chiến Lược Hết hàng
HBR ON POINT – Đổi Mới Sáng Tạo Hết hàng
HBR ON POINT - Lãnh Đạo

HBR ON POINT - Lãnh Đạo

139,300₫ 199,000₫
Hết hàng
HBR ON POINT – Marketing Chiến Lược Hết hàng
HBR ON POINT – Truyền Thông Giao Tiếp Hết hàng